Jest nam niezmiernie miło poinformować iż zostaliśmy wyróżnieni certyfikatem „Przedsiębiorstwo Fair Play 2016”.

Certyfikat ten potwierdza rzetelność firmy oraz dbałość firmy o właściwe relacje we wszystkich sprawdzanych w trakcie trwania programu dziedzinach.

Czujemy się szczególnie wyróżnieni , ponieważ przyznanie certyfikatu zbiegło się z 10 leciem działalności firmy.